A Pápai Szakképzési Centrum vezetőségének tájékoztatója az új digitális oktatási munkarenddel kapcsolatban

 

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2020. március 13-i, péntek esti bejelentésének megfelelően 2020. március 16-ától, hétfőtől új oktatási munkarendre állnak át az intézmények, így a Pápai Szakképzési Centrum iskolái is. Ettől a naptól a tanulók és a felnőttoktatásban résztvevők otthonukban maradva, tantermen kívüli digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban, az osztályfőnökök, tanáraik tájékoztatása szerint látják el feladataikat.

Ettől a naptól a külső gyakorlati képzésben részt vevő tanulók a gyakorlatot teljesíthetik abban az esetben, amennyiben a gyakorlóhely fogadja a tanulókat. Ha a külső gyakorlati hely nem fogad, ezt a tanuló jelezze osztályfőnökének.

Az iskolai tanműhelyi gyakorlat teljesítése nem lehetséges, azt egyelőre felfüggesztjük.

A jövő héttől esedékes szintvizsgák nagy valószínűséggel más időpontban lesznek.

A kollégiumok területén 2020. március 16-tól csak a kollégiumban dolgozó munkatársak, nevelőtanárok tartózkodhatnak.

Az iskolákban csak azok a munkatársak (pedagógusok, technikai dolgozók) tartózkodhatnak folyamatosan, akik közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek.

Az intézmények 7-16 óra között tartanak nyitva.

A GINOP-6.1.3 nyelvi képzéseken részt vevő tanulók hozzáférések segítségével az online kurzus által nyújtott tananyagot tudják majd használni.

A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendelet 4. paragrafusának e) pontja szerint a Kormány a külföldi nyelvtanulási programot felfüggesztette, arra egy évvel később, 2021-ben kerül sor. Az f) pont szerint a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

A jelzett naptól a szakképzési centrum iskolái nem fogadnak külső látogatókat, illetve a bérleti szerződéssel rendelkező partnerek sem használhatják az iskolai helyiségeket.

Megkérjük a diákokat, hogy hozzanak létre digitális közösségeket, segítsék egymást tanulmányaik zökkenőmentes folytatásában a közösségi oldalakon keresztül.

A szakképzési centrum vezetői és az iskolák igazgatói a mai napon munkaértekezletet tartottak, egyeztettek minden olyan kérdésben, amelyet a jövő heti munka indításához szükségesnek tartottak. A diákok közvetlenül az igazgatók, ill. az osztályfőnökök segítségével juthatnak majd információhoz. A kérésünk az, hogy várják meg a diákok és a szülők is az osztályfőnökök, tanárok jelzéseit, útmutatásait, hogy rendezetten, felelősségteljesen induljon az új oktatási rend!

A felelősség közös, az előállt helyzet mindenkitől erőfeszítést kíván. Minden résztvevő – szülő, diák, tanár – együttműködésére, segítő hozzáállására, támogatására, problémamegoldó képességére szükség van ahhoz, hogy a végzősök sikeres vizsgát tegyenek, ill. az alsóbb éves tanulók zökkenőmentesen teljesíthessék a tanévet!

A további információkat a megjelenő rendeletek fogják tartalmazni, amelyekről folyamatosan tájékoztatjuk kollégáinkat, diákjainkat és a szülőket! Kérjük, hogy a centrum, ill. az iskolai kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel!

 

Pápa, 2020. 03. 14.

 

                                                                                   A Pápai Szakképzési Centrum vezetése