A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán meghozott kormányzati intézkedések részeként hazánk valamennyi középfokú oktatási intézményében, így a Pápai Szakképzési Centrum iskoláiban is online munkarend szerint, személyes jelenlétet nem igénylő módon folyik a tanítás, kivétel ez alól csak a gyakorlati képzés, ahol jelenléti kiscsoportos oktatás folyik. Az online oktatás bevezetése óta már több, mint három hónap telt el. Ez idő alatt rengeteg tapasztalat halmozódott fel oktatóban, tanulóban és szülőben egyaránt. Természetesen ez az időszak minden, az online oktatásban valamilyen módon érintett számára rengeteg nehézséggel jár nap mint nap, ám a megváltozott körülmények ellenére intézményeik arra törekednek, hogy a megszokott magas színvonalon lássák el feladataikat, s a lehető legkorszerűbb tudást adják át diákjaik számára.

Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Cetrum főigazgatója a Pápa és Vidéke kérdésére elmondta, ahhoz, hogy munkájukat a jövőben még jobban végezhessék, szükségük volt a visszacsatolásra. Ennek érdekében a Pápai Szakképzési Centrum öt intézményében azonos kérdőív kitöltésére kérte a szülőket, ezzel is segítve  munkájukat.

- Pápán a Közgázban közel 60 százalékos volt, az Acsádyban is elérte a 30 százalékot a kérdőívek kitöltése a nappali tagozatos diáklétszám arányát tekintve. Ez mindenképpen megerősített bennünket abban, hogy szükséges a tapasztalatok, hiányosságok összegyűjtése, feldolgozása és eredményeinek beépítése a továbbiakban. A kérdőívben külön kitértünk a közismereti, a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra. Elmondható, hogy a visszajelzések szerint a szülők többségében elégedettek. Az online oktatás során a legtöbb nehézséget a diákok számára az oktatói magyarázat hiánya okozza. Erre vonatkozólag azt az intézkedést tettük, mely szerint a real time kontaktórák számát minden tárgyra vonatkozóan megnöveltük. A felmérés során vizsgáltuk, hogy mennyire elégedettek a szülők az oktatók által rendelkezésre bocsátott tananyagokkal. A megkérdezettek 78,5 százaléka ötös vagy annál kedvezőbb értékkel jellemezte a kérdést, amely az elégedettségre utal. Kitértünk arra is, hogy milyen platformon jutnak el a hivatalos, iskolai információk a szülőkhöz, diákokhoz. Ennek elsődleges felülete a Kréta rendszer, illetve az intézmény által egységesített közös digitális platform – tudtuk meg a főigazgatótól, aki hozzátette, lehetőséget adtak a szülők önálló véleményalkotására, melynek eredményeként hiszik, hogy a gyermekeik minél jobb felkészítését tudják intézményeikben biztosítani.

- A diákok számára a járványügyi helyzet elsősorban érzelmi szempontból jelent nehézséget. Mivel a tanulók leginkább kortársaik társaságát keresik, nehéz számukra az, hogy nem találkozhatnak az osztálytársaikkal, barátaikkal. A diákok gyorsan átálltak az új eszközök alkalmazására, hiszen ez nekik egy ismertebb terep. A túlterhelést, a sok képernyő előtti kötelező feladatot, számonkérést, a feszültséget, a bezártságot és a rengeteg változást érezzük az ő szempontjukból problémásnak. Azoknál a tanulóknál, akiknél fennáll a lemorzsolódás veszélye, elsősorban a szaktanár, azonkívül az osztálytársak voltak azok, akik segítenek. A diákok egymást figyelmeztetik a határidők pontos betartására, tartják egymással a kapcsolatot, tudják, ki van lemaradva – emelte ki Berta Ildikó.

- Pozitív hozadékként említhetjük a közösségi oldalakon a csoportok szerveződését, amelyek tagjaként az oktatók egymást támogatják, segítik jobbnál jobb ötletekkel. Érdekes és figyelemre méltó kihívásként tekinthettek és tekintettek a pedagógusok erre az új feladatra. A tanárok számára izgalmas önismereti kirándulás volt a digitális oktatás, hiszen új elképzeléseik megvalósítása során kiderült számukra, hogy továbbra is képesek a megújulásra. A tapasztalatok, a visszajelzések azt mutatják, hogy az oktatók ezt a feladatot színvonalasan, innovatív módszerekkel, szakértelemmel oldották meg. A kollégák kreatív javaslataikat, digitális módszertani ötleteiket közzé téve segítették egymás munkáját. Érezték, a felelősség közös, az előállt helyzet mindenkitől erőfeszítést kíván. Segítő hozzáállás, támogatás, együttműködés volt jellemző munkájukra. Megmutatták, megvannak bennük azok a kompetenciák, amelyek kiélezett és nehezített környezetben is hatékony megoldásokat adhatnak. Ezeket a tapasztalatokat az elkövetkező időszakban bátran lehet használni, a tanórákat színesítve hatékonyabbá válhat az oktatás, hisz a tanárok változtak, közeledtek a fiatalabb generáció digitális világához.

Berta Ildikó végül kiemelte, a Centrum vezetése által kidolgozott eljárásrend tartalmazza, hogy az egyes intézményekben szükséges az azonos digitális platformon történő online munka, ezzel tették a diákok számára egyértelművé, követhetőbbé az online tanulás újszerűségét.

Dr. Császár Éva tagintézmény-vezető elmondta, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában tavasszal nagyon gyorsan átálltak a digitális oktatásra.

- Az informatikatanáraink segítettek a többi pedagógusnak a gyors átállásban. Ez természetesen nem volt egyszerű. Mi a Google Classroomot használjuk, ezt a diákoknak is meg kellett tanulniuk, hogy használni tudják. Látva a járványhelyzet alakulását, augusztus utolsó hetében egy belső továbbképzést tartottunk a tanárainknak, amely egy 30 órás informatikaoktatás volt. Megállapodtunk, hogy melyek lesznek azok a felületek, ahol tartjuk majd a kapcsolatot, s továbbítjuk a tananyagot, házi feladatot, s a számonkéréseket bonyolítjuk. Persze nem elég csak az oktatót kiképezni a felületek hatékony használatára, fontos, hogy a tanulók is tudják azt alkalmazni – mondta dr. Császár Éva, aki hozzáfűzte, a digitális oktatásnak egyaránt vannak előnyei és hátrányai. Hátrány, hogy a diákok és a tanárok nem tudnak személyesen jelen lenni a tanórán, előnye viszont, hogy az online oktatásnak köszönhetően a diákok sok önállóságot tanulnak, amit a későbbiekben is tudnak majd hasznosítani.

- A szülők többségétől azt a visszajelzést kaptuk, hogy jók az online órák. A héten szerveztünk a végzősöknek kiscsoportos felzárkóztató foglalkozást az érettségi és a szakmai tantárgyakból. Erre nagy volt az érdeklődés a diákok és a szülők körében is.  Törekszünk arra, hogy  diákjainknak mindent megtanítsunk, de ne terheljük túl őket – emelte ki az igazgatónő.

Majer Péter 12. X osztályos diák szereti, hogy nem kell korán kelnie, utazással töltenie az időt.

- Kényelmes a szobámban bekapcsolódni az órákba. Nem fenyeget a veszély, hogy itthon hagyok valamit.  A szünetekben nem kell sorban állni a büfénél, csak kimegyek a konyhába. Természetesen előny, hogy a fertőzéseket is jobban meg tudjuk előzni és mi sem hozzunk haza az iskolából a vírust. Azért persze hiányoznak az osztálytársaim, a tanáraim is. Szinte egész délelőtt a gép előtt ülök, ami megerőlteti a szememet, egy idő után fáj a hátam, a vállam. Hiányzik a mindennapos megszokott mozgás – mondta Péter, majd hozzáfűzte, bármilyen nagy probléma jöhet az életben, mindig meg kell próbálni a pozitív oldalát nézni mindennek. - Hogy mit is tanultunk ebből a helyzetből? Azt, hogy rájön az ember, hogy mi az, ami fontos, mi nem. Megtanulja értékelni, amit addig természetesnek gondolt, vagy éppen nem szeretett. Tanulság, hogy össze kell fogni, együtt kell működni. El kell, hogy mondjam, szerintem az iskolám ebben a helyzetben is igyekezett mindent profin szervezni. Emiatt sem bántam meg, hogy ide jelentkeztem, bárkinek tudom ajánlani. Mint mindenki, én is félek az érettségitől, de minden lehetőséget megkapunk oktatóinktól, hogy ebben a nehéz helyzetben is sikeres vizsgát tegyünk tavasszal – tette hozzá a diák.

Koppány Jánosné, a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma igazgatói feladat ellátásával megbízott szakmai igazgatóhelyettese elmondta, 2020 márciusához képest nem érte őket váratlanul a járvány második hulláma.  Lelkileg azonban így sem volt könnyű elfogadni és feldolgozni, hogy ismét osztálytermen kívüli tanítás lett.

- Iskolánkban – ugyanúgy, ahogy a hagyományos oktatási módban –  órarend szerinti tanítás zajlik. Ez egyfajta rendszerességet visz tanulóink életébe. A tanóra kezdetekor az előre egyeztetett platformon bejelentkeznek a diákok az adott digitális tanterembe és kezdődik az óra. Az osztályközösségek az osztályfőnökök irányításával létrehozták digitális platformjaikat, ahol napi szintű kommunikációt folytatnak. A diákoknak természetes közeg a digitális tér és a digitális kommunikáció, ezenkívül igényük is van rá, hogy tartsák a kapcsolatot egymással és tanáraikkal, s ez a kialakított platformok igénybevételével megvalósul. Az elmúlt időszakban sok tapasztalatot szereztünk, továbbá a digitális platformokat is fejlesztették. Egyre inkább előtérbe kerül a face to face módszer. Amennyiben a tanóra résztvevői bekapcsolják a kameráikat, a foglalkozás a tanulás hagyományos megközelítését biztosítja a diákok számára. Ezenkívül nagyon jó módszernek tartjuk és alkalmazzuk a hangos diát vagy a saját készítésű videót, mert segítségükkel az oktató élőszóval magyarázza a tananyagot. További előnye ezen módszereknek, hogy – amennyiben elsőre nem érette meg a tanuló –  ismételten meg lehet hallgatni - hangsúlyozta Koppány Jánosné.  Majd hozzátette, életünknek ebben az időszakában mindenképpen fejlődik és előtérbe kerül a „lifelong learning”, az egész életen át tartó tanulás egyik legfontosabb kulcskompetenciája, a digitális tudásunk.

Nagy Attila végzős közgázos tanuló szerint viszonylag jól ment az online oktatásra való áttérés, hiszen ők fiatalok, megszokták a digitális eszközök használatát.

- Az iskola is gyorsan reagált az online oktatásra való áttérésre, ami azért a diákok számára is megkönnyítette az átállást. A nagyobb kihívás szerintem az volt, hogy meg kellett tanulnom máshogy beosztani az időmet, emellett el kellett sajátítanom a számomra új felületek használatát. Az online oktatás miatt úgy érzem, nagyon fontos az önszorgalom, én nem voltam annyira szorgalmas, így eleinte nehezebben tudtam tartani a lépést, de ahogy telt az idő, úgy fejlődtem e téren is, és most már sokkal könnyebb, mint tavaly. A tanárok megadják a kellő alapot, de nekünk is kell foglalkozni a tananyaggal. Féltem attól, hogy a tanárok online órákon keresztül nem fogják tudni olyan jól leadni az anyagot, olyan jól átadni a tudást, de a mai technológiák már olyannyira fejlettek, hogy könnyedén el lehet magyarázni a tananyagot, a diákok pedig könnyedén meg tudják tanulni – mondta a Attila, aki ezt követően az érettségire való felkészülésről is beszélt.

- Nagyon sokat gyakorlunk az előző évi érettségi feladatokból, a szorosabb baráti körök segítenek egymásnak, megbeszélik azokat a feladatokat, amit éppen az egyik fél nem ért, vagy ha esetleg valakinek nehezebben megy egy téma, akkor segítenek a megértésében. Az online oktatás során is részt lehet venni külön felkészítési órákon is, ha valakinek nehezebben megy egy témakör, akkor  a tanár szívesen elmagyarázza. A tanárok mindent megtesznek annak érdekében, hogy rendesen felkészüljünk az érettségire még ilyen körülmények között is, bátran fordulhatunk hozzájuk kérdéseinkkel – fűzte hozzá Nagy Attila.

Annak ellenére, hogy szinte már mindenki megtanulta az online oktatás technikai lebonyolítását, megtalálta a neki leginkább megfelelő módszereket és platformokat, mégis mind a szülők, a diákok és a tanárok nagyon várják és bíznak abban, hogy minél hamarabb visszatérhetnek az igazi osztálytermekbe, a jelenléti oktatáshoz.

 

Szerző: Babos Petra

Forrás: papaesvideke.hu

kep1
kep2
kep3
kep4
kep5
kep6
kep7
kep8