A Pápai Szakképzési Centrum bemutatása, a szakképzésben vállalt szerepe
 

2015. július 1-től az országban 44 szakképzési centrum alakult, ebből Pápán található a Pápai Szakképzési Centrum, amely jelenleg 4 intézményt és 1 telephelyet működtet, ezek a következők:

 • Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola (Pápa),
 • Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephely (Sümeg),
 • Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Várpalota),
 • Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium (Pápa),
 • Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium (Zirc).

2020. szeptember 1-jétől a szakgimnázium helyett új képzési program indult, technikum elnevezéssel. A régi szakközépiskola szakképző iskolaként működik, a Szakképzési Híd programot a dobbantó program és a műhelyiskolai képzés váltotta fel, amelyek alternatív tanulási utat biztosítanak az általános iskolát el nem végzőknek az alapfokú végzettség és egy részszakma megszerzésével. Akik az általános iskolát befejezték, de bizonytalanok a pályaválasztásukban, az orientációs fejlesztés előkészítő évfolyamán vehetnek részt.

A szakképzési centrum intézményei fő feladatként – a fentieknek megfelelően – technikumi, szakképző iskolai nevelő és oktató munkát, dobbantó és műhelyiskolai programok keretében folyó képzést folytat, felnőttek oktatását, valamint kollégiumi nevelést is ellát.

A Pápai Szakképzési Centrum feladata az alapító okiratban meghatározott, a centrum részeként működő szakképző intézmények szakmai munkájának koordinálásán túl

 • a működtetői feladatok ellátása,
 • a gazdálkodással, munkáltatással kapcsolatos feladatok,
 • aktív szerepvállalás a felnőttképzésben, a felnőttek oktatásában,
 • a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítása,
 •  az intézmények zavartalan működése feltételeinek biztosítása,
 • a beiskolázás sikerességéhez szükséges pályaorientációs tevékenység feltételrendszerének megteremtése,
 • színvonalas képzés biztosítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, szakmai segítségnyújtás.
   

A Pápai Szakképzési Centrum célkitűzései
 

A centrum fejlesztési céljai közt szerepel a technikumi, szakképző iskolai tanulók számának emelése. Ennek érdekében a centrum együttműködik a tankerületekkel, a centrum intézményei pályaorientációs tevékenységük során megszólítják az általános iskolák 8-7-6. osztályos tanulóit és szüleiket honlapjukon, közösségi oldalukon, osztályfőnöki, szülői értekezletek, nyílt napok, szakmai rendezvények, megyei pályaválasztási kiállításokon való részvétel, felvételi tájékoztató, megyei kamara tájékoztató kiadványai stb. segítségével. A szakmai képzés alaprendszere – a fentiekben említett - speciális funkciókkal, „rugalmas tanulási utak”-kal egészül ki: orientációs fejlesztéssel, dobbantó programmal, műhelyiskolával. Ezek a funkciók elsősorban a kompetenciahiányok csökkentését és a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését célozzák.

Egyelőre egy intézményünkben indult el a dobbantó program. A centrum fejlesztési céljai közt szerepel az intézményvezetők motiválása a rugalmas tanulási utakat képviselő programok indításával kapcsolatban, hiszen a vezető szerepe a program sikerében lét- és kulcsfontosságú.

Annak érdekében, hogy minél szélesebb, potenciálisan érintett kör megismerje a szakmai képzésnek ezen speciális lehetőségeit, a centrum számára megfogalmazott fejlesztési cél:

 • a centrum honlapján, közösségi oldalán figyelemfelkeltő információk megadása a képzésekről,
 • kormányhivatal, járási hivatal érintett osztályaival, megyei kamarával való folyamatos kapcsolattartás,
 • Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, az önkormányzatok egyesített szociális intézmények család- és gyermekjóléti szolgálataival, központjaival való kapcsolatfelvétel, -tartás,
 • különböző alapítványokkal, amelyek a hátrányos helyzetű családok segítését tekinti céljának (pl. KAVICS - Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért, Fix Pont Család és Karrier Pont stb.) kapcsolatfelvétel, -tartás,
 • önkormányzatok, általános iskolák megkeresése, a programokról szóló tájékoztatás megadása,
 • a centrum részeként működő szakképző intézmények számára az előző információk átadása, intézményvezetők motiválása, visszajelzés kérése a feladat végrehajtását illetően, annak elérése, hogy az iskola pályaorientációs tevékenysége jelenjen meg a beiskolázási eredményekben.

Az új iskolai rendszerű szakmai képzés összes iskolatípusában fontos, hogy a szakképzés szereplői és a szakképzés – fentebb felsorolt - partnerei a pályaorientációs tevékenységben is részt vegyenek.

Kiemelt fejlesztési cél a centrum és intézményeinek aktív szerepvállalása a felnőttek oktatásában.

Fel kell kutatni a felnőttek oktatásába bevonhatókat. Ennek érdekében meg kell keresni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályát, intézményeink székhelyén lévő járási hivatalok foglalkoztatási osztályát stb. Iskoláinknak olyan képzési programokat kell kínálni, amelyek valódi, mérhető fejlődést eredményeznek az álláskeresők, ill. a jelenleg is foglalkoztatásban állók körében. Ez feltételezi, hogy a képzések illeszkednek a térség munkaerőpiaci igényeihez.

A felnőttek oktatásában részt vevők száma növeléséhez fontos a helyi marketing, a piackutatás, a gazdálkodókkal, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezetével, a gazdaság más szereplőivel, KKV-kal meglévő személyes és hivatalos kapcsolatok további folyamatos ápolása, az együttműködés elmélyítése; kapcsolati hálót kell építeni és fenntartani, ami alapján definiálhatók a térség munkaerőpiaci igényei.