Feltöltés alatt...

1. Szervezeti, személyi adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)

Pápai Szakképzési Centrum

2. Székhely

8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.

3. Postacím

8500 Pápa, Erkel Ferenc út 39.

4. Telefonszám

+36-89/313-053

5. Faxszám

--

6. Központi elektronikus levélcím

titkarsag@papaiszc.hu

7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendje
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája

Szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
II. Közzétételi egység: Támogatások
III. Közzétételi egység: Szerződések
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés