Összefoglaló az „Idegen nyelvi képzések a Pápai Szakképzési Centrumban”
GINOP-6.1.3-17-2018-00007
pályázat tartalmáról

 

A Pápai Szakképzési Centrum a GINOP-6.1.3-17-2018-00007 számú - Idegen nyelvi képzések a Pápai Szakképzési Centrumban – című pályázatával vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió és a Magyar Kormány által biztosított keretből. A támogatás összege 150 millió forint, támogatási intenzitás 100 %.

 

A projekt megvalósításának kezdete

 2019.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

 2022.03.31.

   

Támogatás összege (Ft)

149 996 120

Összköltség (Ft)

149 996 120

 

 

A projekt szakmai tartalma:

Felismerve a magyarországi lakosság alacsony szintű nyelvi kompetenciáiban rejlő gazdasági és társadalmi hátrányokat, összhangban az uniós és a nemzeti irányelvekkel valamint a GINOP-6.1.3-17  pályázati felhívás célmeghatározásával a Pápai Szakképzési Centrum célja, hogy az illetékességi területén érintett lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és szerezzen használható idegen nyelvi kompetenciákat.


Az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező célcsoport valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek esetében a készségek magasabb szintre történő fejlesztése érdekében kívánjuk a szintfelméréseket követően az optimális csoportbeosztások kialakításával a lehető leghatékonyabb tanfolyamokat megvalósítani legalább 750 fő részvételével. A igény- és szintfelmérések eredményeként meghatározásra kerülő szükségletekhez igazodva kívánunk angol és német nyelvű képzéseket indítani A1-es szinttől B2-es szintig.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
A nyelvi képzések megkezdését megelőzően figyelemfelhívó kampányt indítunk a célcsoporttagok toborzása érdekében. A toborzási feladatokat a megvalósításban résztvevők végzik, ill. bevonásra kerülnek a tagintézmények vezetői és kollégái, hogy az információk időben eljussanak a tagintézmények tanulóihoz ill. rajtuk keresztül a teljes lakossághoz.
A képzések indítását megelőzően, hatékony csoportok kialakítása érdekében megtörténik a jelentkezők nyelvi tudásának felmérése (előzetes tudásszint-felmérés).
A képzések ütemezése a képzésben résztvevőkhöz igazodik. A képzéseket féléves turnusokban tervezzük, igazodva a tanévhez, 5 helyszínen. Valamennyi helyszínen tervezünk A1, A2, B1 és B2-es szintű képzést indítani angol és német nyelvből. Egy-egy képzés 120 tanórás lesz. A képzési csoportokat létszámát legfeljebb 14 fősre tervezzük.
A résztvevők jelentkezése, regisztrációja, képzési adatok elektronikus nyilvántartásának vezetésére alkalmas informatikai rendszer ugyancsak a pályázat keretében kerül beszerzésre.
Sor kerül a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak alkalmazására. A tanfolyamok teljes körű szervezésére tanfolyamszervező cég került kiválasztásra.
A megvalósítással összefüggően tárgyi eszközök, nyelvtanulást segítő digitális eszközök beszerzésére is sor kerül. Összesen 105 tablet kerül beszerzésre, melyet a diákok fognak használni a tanfolyamokon. Ill. 15 db számítógép beszerzése valósul még meg a képzők számára.

A projekt ideje alatt az aktuális eseményekről honlapunkon folyamatosan adunk tájékoztatást, illetve minden tagintézményben 1-1 mentor tud napra kész információt adni. Az ő elérhetőségük az alábbiakban található:

 

Mentorok:

 

név

iskola

település

email

telefon

Balogh Ferencné

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola

Sümeg

balogh.ferencne@gmail.com

(30) 699-19-60

Kubriczky Rita

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola

Pápa

ritakubriczky@gmail.com

(20) 532-30-20

Kukucskáné Báter Mónika

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma

Várpalota

knebatermonika.ginop@gmail.com

(88) 582-520  (20) 556-59-73

Puskásné Fürst Judit

Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

Zirc

puskasne.judit4@gmail.com

(20) 258-23-28

Rasek Anita

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégiuma

Pápa

jokai.ginopnyelv.papa@gmail.com

( 89) 324-900