Összefoglaló a Szakképzési rendszer átfogó fejlesztése a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményeiben című, GINOP-6.2.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat tartalmáról

 • A projekt támogatási összege: 546 312 523 Ft.
 • A projekt kezdő időpontja: 2018. 04. 01.
 • A projekt befejezésének tervezett napja: 2020. 07. 15.
 • Közreműködő Szervezet: NSZFH
 • Irányító Hatóság: Pénzügyminisztérium

A projekt célja: a végzettségnélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.

A projektben résztvevő tagintézmények

 • Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája, Pápa
 • Pápai SZC Jókai Mór közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Pápa
 • Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Zirc
 • Pápai SZC Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Zánka
 • Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Várpalota

A projekt tartalma: A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében közösségi terek kialakítása történik, valamint új eszközök beszerzése, az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik. A projekt keretén belül Digitális Közösségi Alkotóműhely kerül kialakításra Várpalotán a Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskola épületében. Szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szervezünk és valósítunk meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához intézményeinkben „Digitális Közösségi Alkotóműhely” kialakítására kerül sor. Ezeken felül drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését is tervezzük.

A projekt jelentős eseményei

 • 2018.05.31.: I. mérföldkő teljesítése, Helyzetelemzés és Cselekvési terv elkészítése
 • 2018.07.02-06.: Nyitórendezvények megvalósítása
 • 2018.10.31.: Létrejöttek az első tanulócsoportok
 • 2018.11.01-től a projektbe bevont tanulók intézményenként lehatárolt ütemterv szerint vesznek részt a foglalkozásokon és a programokban.
 • 2019. 04.03-tól megkezdődnek a pedagógus képzések, összesen 15 különböző akkreditált képzés valósul meg a projekt keretein belül
 • 2019.04.17-től kezdődően az intézmények a készségeket fejlesztő eszközökkel bővülnek
 • 2019.10.08.: Átadásra került a Digitális Közösségi Alkotóműhely
 • 2019.11.21. Megkezdődik az építési felújítás az intézményekben, új közösségi terek kerülnek kialakításra.