GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program

GINOP 5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki Program – támogató szolgáltatások című kiemelt projekt

·         a kedvezményezett: Győri Műszaki Szakképzési Centrum

·         a támogatás összege: 1,2 milliárd Ft

·         a támogatás mértéke: 100 %

·         a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 30.

·         a projekt tartalma: Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe ágyazva átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A vállalkozások számára a GINOP-5.2.4-16 pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése bér- és járuléktámogatás nyújtása formájában. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások GINOP 5.2.5-16 FELHÍVÁS letöltése:

GINOP 5.2.5-16 projekt felhívás

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások GINOP 5.2.4-16 FELHÍVÁS letöltése:

GINOP 5.2.4-16 projekt felhívás

.

GINOP 5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP 5.2.5-16 – Gyakornoki program – támogató szolgáltatások

 Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A GINOP-5.2.4-16 program bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan, lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, valamint szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében pedig a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum konzorciumi partner projektmenedzsment tagjai:

Benedek Gábor

pályázati kapcsolattartó

GINOP 5.2.5-16

Telefon: 06-70 / 640-77-50

E-mail: pszc.benedek@gmail.com

 

 

 

.

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Mit tegyen az a fiatal, aki szeretne gyakornokként bekapcsolódni a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki programba?

1.     A fiatal jelentkezik a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, és jelzi, hogy regisztrálni szeretne az Ifjúsági Garancia Rendszerben. Fontos, hogy a fiatal jelezze, hogy a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program keretében szeretne gyakornokként elhelyezkedni. ⇒

2.     A gyakornokjelölt lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya kiállítja az igazolást a gyakornokjelölt számára, az Ifjúsági Garancia programba való regisztrációjáról, és az erre a célra a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai által kiküldött Irányítólappal a gyakornokjelöltet a gyakornok által legkönnyebben elérhető szakképzési centrumba irányítja.(1. melléklet a programban közreműködő szakképzési centrumok) ⇒

3.     A gyakornokjelölt az Irányítólappal felkeresi a lakhelyéről legkönnyebben elérhető szakképzési centrumot. ⇒

4.     A szakképzési centrum kitölti az Irányítólapot, aláírja, lepecsételi, másolatot készít róla, majd az eredetit visszaadja a gyakornokjelöltnek. Ezzel egyidőben a centrumban rögzítik a fiatal adatait az adatbázisban. Ennek során a gyakornokjelölt jelzi, hogy van-e a látókörében olyan vállalkozás, amely a gyakornoki program keretében foglalkoztatni kívánja őt. ⇒

5.     A gyakornokjelölt visszaviszi az aláírt Irányítólapot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. ⇒

6.     Amennyiben ismert a gyakornokot foglalkoztatni kívánó vállalkozás, a gyakornokjelöltnek a továbbiakban vele kell a kapcsolatot tartania. Amennyiben nincs még leendő foglalkoztató, a szakképzési centrum segít ennek felkutatásában, és amennyiben talál megfelelő partnert, az adatbázisba felvett elérhetőségein értesíti a gyakornokjelöltet.

1. melléklet: A GINOP 5.2.5.-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projektben közreműködő szakképzési centrumok elérhetőségei

Mit tegyen a vállalkozás, aki szeretne gyakornokot foglalkoztatni a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program keretében?

1.     A vállalkozás felkeresi a foglalkoztatás tervezett helyszínéhez legközelebb eső (legkönnyebben megközelíthető) szakképzési centrumot.(1. melléklet a programban közreműködő szakképzési centrumok) ⇒

2.     A szakképzési centrum felveszi az adatbázisába a vállalkozás adatait, és kiállítja a kapcsolatfelvételről szóló igazolást, amely a pályázat benyújtásának a feltétele.Az igazolás aláírására a területileg illetékes szakképzési centrumok – azaz a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projekt megvalósításában résztvevő konzorciumi tag centrumok– főigazgatói, távollétük esetén helyetteseik jogosultak (a centrumok SZMSZ-e szerint).Ezek a szakképzési centrumok régiónként a következők:Nyugat-dunántúli régió: Győri Műszaki Szakképzési Centrum (konzorciumvezető)Közép-dunántúli régió: Székesfehérvári Szakképzési CentrumDél-dunántúli régió: Pécsi Szakképzési CentrumÉszak-magyarországi régió: Egri Szakképzési CentrumÉszak-alföldi régió: Kisvárdai Szakképzési CentrumDél-alföldi régió: Szegedi Szakképzési CentrumA vállalkozások azonban nem csak ebben a 6 centrumban, hanem a 6 régió bármely szakképzési centrumában jelentkezhetnek (célszerűen ott, ahol a gyakornok foglalkoztatását tervezik). Amennyiben nem konzorciumi tag centrumban jelentkezik a vállalkozás, az adatfelvétel, és az igazolás kitöltése után a szakképzési centrum elektronikusan megküldi aláírásra a kitöltött igazolólapot az adott régióban illetékes szakképzési centrumnak, aki azt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb két munkanapon belül a pályázat benyújtásához szükséges aláírt, lepecsételt szkennelt formában elektronikusan visszaküldi a beküldéskor megadott címre (célszerűen a vállalkozás címére, másolatban pedig a beküldő centrumnak). Az igazolólap eredeti példányát az aláírásra jogosult centrum postai úton küldi meg a vállalkozás megadott postacímére. ⇒

3.     Az adatfelvételkor a vállalkozás nyilatkozik arról, hogy rendelkezésére áll-e alkalmas gyakornokjelölt. Amennyiben igen, és mind a fiatal, mind a vállalkozás megfelel a Felhívásban leírtaknak a pályázat az elektronikus pályázati felületen benyújtható. Amennyiben a vállalkozás még nem talált gyakornokot, a szakképzési centrum segít az alkalmas jelölt felkutatásában. E tevékenységét a centrum a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve végzi, hiszen ott található az álláskereső fiatalok nyilvántartása. A gyakornok felkutatása során a centrum folyamatosan tájékoztatja a vállalkozást, és ha talál jelöltet – annak beleegyezése esetén – kiközvetíti a vállalkozáshoz. ⇒

4.     A pályázat benyújtásakor (5 millió Ft pályázati összeg alatt) a vállalkozás jelzi, ha szeretne élni a szakképzési centrummal való személyes kapcsolattartás lehetőségével (plusz pont jár érte a pályázat elbírálásakor). Ha él ezzel a lehetőséggel, a szakképzési centrum (ahol az igazolását is kiállították) kijelöli a hálózati kapcsolattartó, tanácsadó kollégát, aki felel a kapcsolattartásért. A sikeres pályázó minden esetben havonta adatot szolgáltat a szakképzési centrumnak, és az 5. és a 9. hónap végén az előrehaladási naplót eljuttatja a kapcsolattartásra kijelölt – a projekt megvalósításának helyszínéhez legközelebb eső – szakképzési centrumhoz.

1. melléklet: A GINOP 5.2.5.-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projektben közreműködő szakképzési centrumok elérhetőségei