A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt

 

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt – célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint 18 konvergencia régióbeli megyei kormányhivatal alkotta Konzorcium.

A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen (Fktv.), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényen, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen és végrehajtási rendeleteiken alapulnak.

 

1. A képzési támogatás alanyai

 

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhet a kevésbé fejlett régiókban (észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségét teljesített1, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személy, aki

- közfoglalkoztatási jogviszonyban áll és a képzésbe történő bevonásával a közfoglalkoztató egyetértett, vagy

- munkaviszonyban áll.

 

2. A támogatható képzések

 

A program keretében az alábbi ismeretszerzési formák támogathatók:

- Az állam által elismert szakképzettség megszerzésére irányuló képzés (OKJ)

- Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1. § (2) b) pontja szerinti)

- Egyéb képzések (Fktv. 1. § (2) d) pontja szerinti)

- Hatósági jellegű képzések (Fktv. 2. § 16. pont)