GINOP-6.1.2-15-2015-00001  „Digitális szakadék csökkentése”
 

A GINOP-6.1.2-15-2015 „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében folyamatosan indítunk IKER 1., IKER 2. képzéseket.

A 35 órás, tanúsítvánnyal záruló képzésre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, illetve azok vehetnek részt, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzéssel párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.


A képzéseken kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a Háttér Informatikai Rendszerben regisztrálnak!
- Regisztráció folyamata önállóan Az érdeklődő a projekt honlapján (www.ginop612.nive.hu) a regisztrációs felületen regisztrálhat a személyes adatai, valamint a képzéssel kapcsolatos igényei (képzési szint, képzési helyszín, preferált képzési időszak) megadásával.
- A regisztráció folyamata mentor segítségével Amennyiben az érdeklődő mentortól értesült a képzési lehetőségekről, a mentor az érdeklődő regisztrációját elvégezheti. Az érdeklődő a regisztrációs lap aláírásával igazolja regisztrációs szándékát. 
- A regisztráció folyamata képző intézmény segítségével Az érdeklődő a projektbe bevont képző intézmények segítségével is regisztrálhat. Az érdeklődő ebben az esetben is a regisztrációs lap aláírásával igazolja regisztrációs szándékát

Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 

 •     tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
 •     tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
 •     tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
 •     tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
 •     tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
 •     tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
 •     az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.


IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet”

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 

 •     használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 •     használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 •     tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 •     az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
 •     elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
 •     képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 •     tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

 

További információ a Pápai Szakképzési Centrum honlapján, kapcsolatfelvétel a 0620/216-1977-es telefonszámon, vagy szily.ildiko@papaiszc.hu e-mail címen.