Szeretnénk segíteni, tájékoztatást nyújtani Önöknek az új szakképzési rendszerünkről.
Miért a szakképzésé a jövő? Mert

  • a nálunk végzettekre szakmai karrier, biztos egzisztencia vár
  • a technikumban csökkentjük a terheket, a szakmai vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékű
  • a jó eredménnyel letett technikusi vizsga egyenes út a szakirányú felsőoktatásba
  • a duális képzés megteremti a lehetőségét, hogy a tanulmányok alatt már jövedelemhez jusson a fiatal
  • az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőségét a pályakezdés támogatásának

 

Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van:

  • Technikum

A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre. Az itt végzettek technikusok lesznek. A technikusképzés osztatlan 5 éves képzés. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. Az ágazati képzés után munkaszerződést kötnek a tanulókkal, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja őket. A négy kötelező közismereti tárgyból (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv) tesznek érettségit a diákok,  a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Ezzel a 13. évvégi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

  • Szakképző iskola

A régi szakmunkásképző később szakközépiskola megnevezés a következőkben a szakképző iskola elnevezéssé változik. A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés után az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után lehetőség van az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Duális képzés: olyan középfokú szakképzési forma, amelynek során az intézményekben folyó elméleti oktatás, a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati képzéssel párhuzamosam történik.

 

kérdések és válaszok a megújuló szakképzésről:

https://szakkepzes.ikk.hu/gyik